خرداد ۳۰, ۱۴۰۰
0
0

رضا حقیقی

  • بیوگرافی
  • دوره ها

پکیج کامل

  روز اول ویدیو آموزشی ترکیب وصفی و اضافی ویدئو نمونه تست رایگان! ترکیب وصفی و اضافی برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست مضاف...
1,200,000 تومان 800,000 تومان
8 رضا حقیقی
 
خرید پکیج

پکیج نجات

  تماشای آنلاین ویدئو های پکیج نجات روز اول ویدیو آموزشی ترکیب وصفی و اضافی ویدئو نمونه تست رایگان! ترکیب وصفی و اضافی برای دانلود...
1,200,000 تومان 445,000 تومان
63 رضا حقیقی
 
خرید پکیج

تکنیک های تست زنی

روز یازدهم ویدیو آموزشی رایگان! ماضی و مضارع ویدئو روز دوازدهم ویدیو آموزشی رایگان! امر و نهی ویدئو روز چهاردهم ویدیوی آموزشی رایگان! ثلاثی مجرد...
رایگان!
799 رضا حقیقی
 
خرید پکیج

پکیج مباحث ترکیبی

روز چهل و نهم ویدیو آموزشی ترجمه ویدئو برای دانلود ویدیو کلیک کنید. نمونه تست رایگان! برای دانلود نمونه تست کلیک کنید.نمونه تست ترجمه کامل...
370,000 تومان
56 رضا حقیقی
 
خرید پکیج